Nữ nhân viên mê cu rong bướm đụ cả văn phòng Minami Aizawa, chưa gần gũi đàn bà bao giờ. Nó cốnhướn người lên nhưng chỉ cao tới ngực nàng. Mình mẩy nó cũng đã cứng ngắc. Hai nhìn xuống thân hình khẳng khiu của thằng lùn, tự nhiên nàng thấy tức cười. Nàng đã định đẩy nó ra nhiều lần nhưng lại không dám. Chỉ vì bây giờ mà nó la lên thì chính tụi nàng chết chứ không phải là nó. Thằng nhỏ quỷ hình như cũng biết được cái thế của nó nên làm tới. Y níu đầu Hai xuống bắt chước thầy Sô hôm vô miệng nàng, xem phim vlxx lỗ lồn thơm của em nhân viên văn phòng và